đặt vé trực tuyến
    Ghi chú:

    Sau khi nhận thông tin đặt vé của quý khách, chúng tôi sẽ khởi tạo booking và gửi về email và/hoặc số điện thoại của quý khách từ đầu số ***333444. Thông thường, quý khách sẽ cần thanh toán (tối thiểu) 30% số tiền của Booking để xác nhận.