Tham quan hòn Tằm nửa ngày, đã bao gồm cano khứ hồi theo khung giờ .