(1 đánh giá của khách hàng)

Tham quan hòn Tằm nửa ngày, đã bao gồm cano khứ hồi theo khung giờ .