Vé Hòn Tằm Luxury là gói tiêu chuẩn cao nhất tại Hòn Tằm, khuyên dùng với tất cả khách hàng.