Vé Hòn Tằm Luxury tham quan trong ngày. Dành cho mọi người

Vé Hòn Tằm Luxury là gói tiêu chuẩn cao nhất tại Hòn Tằm, khuyên dùng với tất cả khách hàng.