Tag Archives: Hòn Tằm 2021

Thay đổi giờ tàu và phụ thu dịp lễ 2021

Trước tình hình kinh doanh mới, khu du lịch hòn Tằm thực hiện thay đổi giờ tàu như sau : Thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu: Giờ đi : 9h, 11h Giờ về: 14h20, 16h20 Thứ Bảy – Chủ Nhật : Giờ đi : 9h, 10h, 11h Giờ về: 14h20, 16h20 Quý khách lưu ý […]

24/7