Giờ tàu hòn Tằm 2020

Đây là bảng giờ tàu hòn Tằm.

Mainland-Entertainment Area : Chiều từ bên bờ qua đảo hòn Tằm (Cột 1, cột 3)

Entertainment Area – Mainland: Chiều từ đảo về bờ (Cột 2 và cột 4)

Theo lịch trình thì mỗi giờ/chuyến sẽ có 1 chuyến nối giữa Cảng và đảo. Trong trường hợp khách đông, đủ số lượng di chuyển thì tàu sẽ chạy luôn để khách không phải chờ.

Giờ tàu Hòn Tằm
Bảng giờ tàu Hòn Tằm

Như vậy, để không bị lỡ chuyến phải chờ lâu, bạn cần có mặt trước giờ tàu chạy chừng 10 phút ở cả 2 chiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kích thước tối đa: 5 MB Bạn có thể tải lên: image, video, document, spreadsheet, text Các links sẽ tự động được nhúng. Drop file here