Tham quan tổ hợp tắm bùn hòn Tằm & ăn trưa chỉ với 550,000 đồng.