Tham quan biển đảo Nha Trang trong ngày dành cho cả gia đình với nhiều trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.