Trò chơi Hòn Tằm

Cano kéo phao bay

700.000 1.200.000 

Tham quan Seaday

Dù bay

600.000 900.000 
900.000 

Tham quan Seaday

Mô tô nước

600.000 1.100.000 

Trò chơi Hòn Tằm

Ván bay (Flyboard)

1.200.000 

Tour hòn Tằm

hòn Tằm Basic Seaday

400.000 560.000 

Tắm bùn hòn Tằm

hòn Tằm Premium Seaday

560.000 800.000 
245.000 350.000 
385.000 550.000 
455.000 649.000 
 24/7 - 0374333444